Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Ia juga mendedahkan mereka tentang aplikasi perniagaan dunia sebenar dan pengurusan yang berkesan. Pelajar akan menggunakan kemahiran perniagaan yang dipelajari dan bersedia untuk melancarkan syarikat pemula mereka dengan sendiri.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Matematik Perniagaan
 • Pengajian Malaysia 2 (M)/Bahasa Melayu Komunikasi 1 (NM)

SEMESTER 2

 • Perakaunan Kewangan
 • Mikroekonomi
 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Asas Teknologi Maklumat
 • Prinsip Moral dan Etika/Bahasa Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran
 • Institusi Kekeluargaan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Tatacara Organisasi
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengenalan kepada e-Perniagaan

SEMESTER 5

 • Prinsip Kewangan
 • Asas Pemasaran dalam Talian
 • Tingkah Laku Pengguna

SEMESTER 6

 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Pengenalan kepada Undang-undang Perniagaan
 • Etika Perniagaan

SEMESTER 7

 • Perancangan & Pengurusan Acara
 • Pelan Projek Perniagaan
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Dari segi prospek kerjaya, graduan boleh menceburi kerjaya sebagai eksekutif peringkat permulaan dan pengurus muda dalam perniagaan kecil, serta dalam perusahaan tempatan dan multinasional sama ada sederhana dan besar. Graduan juga boleh mendapat pekerjaan dalam organisasi bukan keuntungan dan sektor awam.

BORANG PERMOHONAN
  Diploma in Business Management Malaysia - PTPTN Available | KLMUC