Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Ia juga mendedahkan mereka tentang aplikasi perniagaan dunia sebenar dan pengurusan yang berkesan. Pelajar akan menggunakan kemahiran perniagaan yang dipelajari dan bersedia untuk melancarkan syarikat pemula mereka dengan sendiri.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Matematik Perniagaan
 • Pengajian Malaysia 2 (M)/Bahasa Melayu Komunikasi 1 (NM)

SEMESTER 2

 • Perakaunan Kewangan
 • Mikroekonomi
 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Asas Teknologi Maklumat
 • Prinsip Moral dan Etika/Bahasa Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran
 • Institusi Kekeluargaan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Tatacara Organisasi
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengenalan kepada e-Perniagaan

SEMESTER 5

 • Prinsip Kewangan
 • Asas Pemasaran dalam Talian
 • Tingkah Laku Pengguna

SEMESTER 6

 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Pengenalan kepada Undang-undang Perniagaan
 • Etika Perniagaan

SEMESTER 7

 • Perancangan & Pengurusan Acara
 • Pelan Projek Perniagaan
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Dari segi prospek kerjaya, graduan boleh menceburi kerjaya sebagai eksekutif peringkat permulaan dan pengurus muda dalam perniagaan kecil, serta dalam perusahaan tempatan dan multinasional sama ada sederhana dan besar. Graduan juga boleh mendapat pekerjaan dalam organisasi bukan keuntungan dan sektor awam.

enquire-now
Diploma in Business Management Malaysia - PTPTN Available | KLMUC