Extended and Life Long
Learning Centres (EXELL)

Program
Teras
Program Kelayakan-Mikro
 
150 Kursus kelayakan mikro daripada sukatan pelajaran sedia ada untuk membenarkan kursus boleh pindah kredit
Pensijilan Profesional
Pensijilan Profesional untuk orang dewasa yang bekerja untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh disesuaikan dengan keperluan industri
Kursus Bahasa Inggeris
Kursus-kursus ini direka untuk memenuhi keperluan orang dewasa yang bekerja dan pelajar asing dengan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka
Latihan/Penyelesaian Tersuai
Pusat ini juga menawarkan latihan dan penyelesaian yang disesuaikan untuk membantu mengatasi cabaran industri

Extended and Life Long
Learning Centres (EXELL)

Program
Teras
Program Kelayakan-Mikro
 
150 Kursus kelayakan mikro daripada sukatan pelajaran sedia ada untuk membenarkan kursus boleh pindah kredit
Pensijilan Profesional
Pensijilan Profesional untuk orang dewasa yang bekerja untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh disesuaikan dengan keperluan industri
Kursus Bahasa Inggeris
Kursus-kursus ini direka untuk memenuhi keperluan orang dewasa yang bekerja dan pelajar asing dengan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka
Latihan/Penyelesaian Tersuai
Pusat ini juga menawarkan latihan dan penyelesaian yang disesuaikan untuk membantu mengatasi cabaran industri
Extended And Life Long Learning Centres (EXELL) | KLMUC