Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) meningkatkan kebolehan pemikiran kritis dan analitikal pelajar berhubung dengan pengurusan perniagaan sambil memberi mereka pemahaman yang komprehensif tentang prinsip dan amalan pengurusan perniagaan. Ia juga melengkapkan pengamal dalam bidang dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan untuk menangani isu pengurusan.

Program ini juga akan menyediakan mereka untuk memimpin secara berkesan, inovatif dan beretika sambil memanfaatkan pembelajaran sepanjang hayat dan menyumbang kepada pembangunan industri. Ia juga berhasrat untuk melatih mereka dalam penggunaan pendekatan yang sistematik untuk pembangunan industri.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*; ATAU

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*; ATAU

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***; ATAU

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***; ATAU
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan B2 Rendah dalam Rangka Kerja Rujukan Eropah (CEFR)**

Notes:

*Kelulusan Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya
(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

 • Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi
 • Pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris
 • Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris

**Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa for equivalent English language assessments and score.

***Rujuk Surat JPT GS 1000-630(41), 9hb Disember 2019 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta: Rujuk Surat JPT/GS 1000-606 Jld. 2(23), 21hb April, 2020 – Kemasukan Pelajar Lulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ke Peringkat Sarjana Muda (Tahap 6 MQF) atau yang setara dengannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*; ATAU

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*; ATAU

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***; ATAU

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***; ATAU
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan B2 Rendah dalam Rangka Kerja Rujukan Eropah (CEFR)**

Notes:

*Kelulusan Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya
(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

 • Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi
 • Pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris
 • Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris

**Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa for equivalent English language assessments and score.

***Rujuk Surat JPT GS 1000-630(41), 9hb Disember 2019 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta: Rujuk Surat JPT/GS 1000-606 Jld. 2(23), 21hb April, 2020 – Kemasukan Pelajar Lulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ke Peringkat Sarjana Muda (Tahap 6 MQF) atau yang setara dengannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Intermediate Academic Reading & Writing
 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Falsafah dan Isu Semasa (Malaysian) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Creative and Critical Thinking
 • Introduction to Information Technology

SEMESTER 2

 • Effective Communication Skill / Bahasa Kebangsaan A
 • Principles of Management
 • Mathematic for Business
 • Microeconomics
 • Business Communication

SEMESTER 3

 • Creative Problem Solving
 • Macroeconomics
 • Entrepreneurship
 • Introduction to Financial Accounting
 • Principles of Marketing

SEMESTER 4

 • Social and Human Skills Project
 • Statistic for Business
 • Fundamental of Financial Management
 • Organizational Behaviour
 • Introduction to E Business

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Organizational Management
 • Operations Management
 • Commercial Law
 • Marketing Management

SEMESTER 6

 • Management Information System
 • International Business
 • Principles of Leadership
 • Business Ethics
 • Change Management

SEMESTER 7

 • Strategic Management
 • Total Quality Management
 • Project Management
 • Organizational Theory and Design

SEMESTER 8

 • Business Research Methodology
 • Managing Creativity and Innovation for Business
 • Supply Chain Management
 • Customer Relationship Management

SEMESTER 9

 • Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Jawatan Eksekutif/Pengurusan dalam Pengurusan dan Pentadbiran, Pembelian, Kawalan Pengeluaran, dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.

PROSPEK KERJAYA

Jawatan Eksekutif/Pengurusan dalam Pengurusan dan Pentadbiran, Pembelian, Kawalan Pengeluaran, dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.

BORANG PERMOHONAN
  Bachelor Of Business Management (Honours) Malaysia | KLMUC