hourglass-04

12 BULAN UNTUK DISELESAIKAN

whiteboard-01

KELAS 12 MINGGU SAHAJA

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

hourglass-04

12 BULAN UNTUK DISELESAIKAN

whiteboard-01

KELAS 12 MINGGU SAHAJA

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar mengenai konsep perniagaan, aktiviti E-perniagaan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pertumbuhan sesebuah organisasi. Pelajar juga akan mempelajari tentang amalan dalam talian yang berbeza dan strategi perniagaan yang diperlukan untuk memacu keterlihatan dalam talian yang lebih tinggi dan kebolehcapaian untuk kelebihan daya saing.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 seperti yang diterima oleh Senat HEP
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan dengan pengalaman kerja yang berkaitan*****, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat******
 • Kelayakan lain yang setaraf / berkaitan dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**

Kemasukan APEL :

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster,2021)

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 seperti yang diterima oleh Senat HEP
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan dengan pengalaman kerja yang berkaitan*****, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat******
 • Kelayakan lain yang setaraf / berkaitan dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**

Kemasukan APEL :

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster,2021)

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

MODUL PROGRAM

Semester 1

 • Perakaunan Pengurusan dan Kewangan
 • Pengurusan Bakat dan Kreativiti Kepimpinan
 • Inovasi dan Teknologi Keusahawanan
 • Komunikasi dan Pemasaran Keusahawanan
 • Ekonomi untuk Perniagaan

Semester 2

 • Kaedah Perniagaan dan Penyelidikan
 • Pengurusan Strategi Perniagaan Global
 • Pengurusan Analisa Perniagaan
 • Pengurusan Operasi
 • Undang-undang dan Etika Perniagaan

Semester 3

 • Pengurusan Strategik
 • Bimbingan Dan Perundingan Makmal Keusahawanan Untuk Usahawan
 • Projek Perniagaan Gunaan

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurus Kewangan
 • Pengurus Projek
 • Pengurus Sumber Manusia
 • Penganalisis Penyelidikan Perniagaan
 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
 • Perunding Pengurusan

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurus Kewangan
 • Pengurus Projek
 • Pengurus Sumber Manusia
 • Penganalisis Penyelidikan Perniagaan
 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
 • Perunding Pengurusan

BORANG PERMOHONAN  Master Of Business Administration (MBA) Malaysia | KLMUC