Semesters

3 SEMESTER

Semesters

3 SEMESTER

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar mengenai konsep perniagaan, aktiviti E-perniagaan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pertumbuhan sesebuah organisasi. Pelajar juga akan mempelajari tentang amalan dalam talian yang berbeza dan strategi perniagaan yang diperlukan untuk memacu keterlihatan dalam talian yang lebih tinggi dan kebolehcapaian untuk kelebihan daya saing.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Senat HEP

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA bawah 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf diterima, dengan syarat mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Untuk pelajar lepasan ijazah, pelajar antarabangsa perlu memperoleh skor 6.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Senat HEP

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA bawah 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf diterima, dengan syarat mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Untuk pelajar lepasan ijazah, pelajar antarabangsa perlu memperoleh skor 6.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

Semester 1

 • Perakaunan Pengurusan dan Kewangan
 • Pengurusan Bakat dan Kreativiti Kepimpinan
 • Inovasi dan Teknologi Keusahawanan
 • Komunikasi dan Pemasaran Keusahawanan
 • Ekonomi untuk Perniagaan

Semester 2

 • Kaedah Perniagaan dan Penyelidikan
 • Pengurusan Strategi Perniagaan Global
 • Pengurusan Analisa Perniagaan
 • Pengurusan Operasi
 • Undang-undang dan Etika Perniagaan

Semester 3

 • Pengurusan Strategik
 • Bimbingan Dan Perundingan Makmal Keusahawanan Untuk Usahawan
 • Projek Perniagaan Gunaan

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurus Perbankan
 • Pengurus Pembangunan Perniagaan
 • Pengurus Kewangan
 • Pengurus Sumber Manusia
 • Pengurus Logistik dan Rantaian Bekalan
 • Pengurus Perolehan
 • Pengurus Projek
 • Pengurus Jualan dan Pemasaran
 • Penyelidik Pasaran
 • Penganalisis Penyelidikan Perniagaan
 • Usahawan
 • Ketua Pegawai Pemasaran (CMO)
 • Pengurus Besar
 • Pengurus Analitis & Pelaporan
 • Pengurus Analitis Keputusan
 • Perunding Pengurusan
 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
 • Pengurus Pemasaran Antarabangsa

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurus Perbankan
 • Pengurus Pembangunan Perniagaan
 • Pengurus Kewangan
 • Pengurus Sumber Manusia
 • Pengurus Logistik dan Rantaian Bekalan
 • Pengurus Perolehan
 • Pengurus Projek
 • Pengurus Jualan dan Pemasaran
 • Penyelidik Pasaran
 • Penganalisis Penyelidikan Perniagaan
 • Usahawan
 • Ketua Pegawai Pemasaran (CMO)
 • Pengurus Besar
 • Pengurus Analitis & Pelaporan
 • Pengurus Analitis Keputusan
 • Perunding Pengurusan
 • Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
 • Pengurus Pemasaran Antarabangsa
enquire-now
Master Of Business Administration (MBA) Malaysia - PTPTN Available | KLMUC