Semesters

3 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

3 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar mengenai konsep perniagaan, aktiviti E-perniagaan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pertumbuhan sesebuah organisasi. Pelajar juga akan mempelajari tentang amalan dalam talian yang berbeza dan strategi perniagaan yang diperlukan untuk memacu keterlihatan dalam talian yang lebih tinggi dan kebolehcapaian untuk kelebihan daya saing.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Senat HEP

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA bawah 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf diterima, dengan syarat mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Untuk pelajar lepasan ijazah, pelajar antarabangsa perlu memperoleh skor 6.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Senat HEP

Pelajar Ijazah Sarjana Muda dengan CGPA bawah 2.50 daripada 4.00 atau kelayakan setaraf diterima, dengan syarat mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Untuk pelajar lepasan ijazah, pelajar antarabangsa perlu memperoleh skor 6.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

Semester 1

 • Perakaunan Pengurusan dan Kewangan
 • Pengurusan Bakat dan Kreativiti Kepimpinan
 • Inovasi dan Teknologi Keusahawanan
 • Komunikasi dan Pemasaran Keusahawanan
 • Ekonomi untuk Perniagaan

Semester 2

 • Kaedah Perniagaan dan Penyelidikan
 • Pengurusan Strategi Perniagaan Global
 • Pengurusan Analisa Perniagaan
 • Pengurusan Operasi
 • Undang-undang dan Etika Perniagaan

Semester 3

 • Pengurusan Strategik
 • Bimbingan Dan Perundingan Makmal Keusahawanan Untuk Usahawan
 • Projek Perniagaan Gunaan

PROSPEK KERJAYA

 • Banking Manager
 • Business Development Manager
 • Finance Manager
 • Human Resource Manager
 • Logistic and Supply Chain Manager
 • Procurement Manager
 • Project Manager
 • Sales and Marketing Manager
 • Market Researcher
 • Business Research Analyst
 • Entrepreneur
 • Chief Marketing Officer (CMO)
 • General Manager
 • Analytics & Reporting Manager
 • Decision Analytics Manager
 • Management Consultant
 • Chief Executive Officer (CEO)
 • International Marketing Manager
enquire-now
Master Of Business Administration (MBA) Malaysia - PTPTN Available | KLMUC