hourglass-04

TEMPOH : 2 – 4 TAHUN

whiteboard-01

MOD PENYELIDIKAN

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

hourglass-04

TEMPOH : 2 – 4 TAHUN

whiteboard-01

MOD PENYELIDIKAN

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program ini adalah untuk memberikan pelajar pengetahuan lanjutan dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia (HRM). Ia menyelidiki bidang utama HRM dan menunjukkan mengapa HRM sangat penting untuk kejayaan organisasi.

Tanamkan rasa penghargaan terhadap pemikiran inovatif dalam bidang pengurusan sumber manusia, terutamanya dalam memahami teori organisasi dan aplikasinya kepada pembangunan organisasi. Ia juga menggalakkan pelajar untuk membangunkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah pekerja dan organisasi secara rasional.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75 boleh diterima, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima, tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat*** *; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 seperti yang diterima oleh Senat HEP, tertakluk kepada pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai 2.5 seperti yang diterima oleh Senat HEP, tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat ****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 seperti yang diterima oleh Senat HEP dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat******; ATAU
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**.

Kemasukan APEL :

** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 - Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster, 2021).

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75 boleh diterima, tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima, tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat*** *; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 seperti yang diterima oleh Senat HEP, tertakluk kepada pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai 2.5 seperti yang diterima oleh Senat HEP, tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat ****; ATAU
 • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 seperti yang diterima oleh Senat HEP dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat******; ATAU
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**.

Kemasukan APEL :

** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 - Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster, 2021).

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

MODUL PROGRAM

Semester 1

 • Research Methodology Class (Compulsory)
 • Trends and Issues in Management and Industry
 • Constructing Problem Statement and Research Topic

Semester 2

 • Literature Review
 • Research Framework
 • Research Design – Workshop on Quantitative and Qualitative

Semester 3

 • Proposal Defense
 • Amendment and Correction
 • Sampling and Pilot Study

Semester 4

 • Data Collection – Survey, Interview etc.
 • Data Analysis and Finding
 • Thesis Discussion
 • Recommendation
 • Thesis Conclusion

Semester 5

 • Pre-VIVA
 • Amendment and Correction

Semester 6

 • VIVA VOCE
 • Amendment and Correction
 • Final Submission

PROSPEK KERJAYA

 • Memperolehi ijazah Sarjana dalam HRM membolehkan anda memperoleh pengetahuan dalam pelbagai bidang HR, dan memahami apa yang anda ingin pengkhususan. Walau bagaimanapun, apabila menjalankan program Sarjana dalam Pengurusan Sumber Manusia, anda memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelbagai bidang dalam HR , seperti Pengambilan, Pengurusan Sumber Manusia Strategik, Latihan & Pembangunan, Kepelbagaian, Etika Tempat Kerja, Kepimpinan dan banyak lagi bidang berkaitan.
 • Jawatan pengurusan tertinggi dalam Sumber Manusia dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.
 • Pakar Perhubungan Buruh, Pakar Pengambilan Pekerja dan Perjawatan serta Pakar Latihan dan Pembangunan.

PROSPEK KERJAYA

 • Memperolehi ijazah Sarjana dalam HRM membolehkan anda memperoleh pengetahuan dalam pelbagai bidang HR, dan memahami apa yang anda ingin pengkhususan. Walau bagaimanapun, apabila menjalankan program Sarjana dalam Pengurusan Sumber Manusia, anda memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelbagai bidang dalam HR , seperti Pengambilan, Pengurusan Sumber Manusia Strategik, Latihan & Pembangunan, Kepelbagaian, Etika Tempat Kerja, Kepimpinan dan banyak lagi bidang berkaitan.
 • Jawatan pengurusan tertinggi dalam Sumber Manusia dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.
 • Pakar Perhubungan Buruh, Pakar Pengambilan Pekerja dan Perjawatan serta Pakar Latihan dan Pembangunan.

BORANG PERMOHONAN  Master In Human Resource Management (MHR) Malaysia | KLMUC