Mortar Board-01

3 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

Mortar Board-01

3 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

MATLAMAT PROGRAM

Program ini ialah kursus pra-universiti yang melengkapkan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran yang diperlukan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda Seni dan Kemanusiaan. Ia memberi tumpuan kepada mata pelajaran seperti Komunikasi, Ekonomi, Sejarah dan Sains Sosial.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) sekurang-kurangnya kredit dalam 5 subjek

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 subjek

Lulus Peringkat O-LeVel sekurang-kurangnya Gred C dalam 5 subjek

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) sekurang-kurangnya kredit dalam 5 subjek

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 subjek

Lulus Peringkat O-LeVel sekurang-kurangnya Gred C dalam 5 subjek

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Reading, Vocabulary & Grammar
 • Foundation of Management
 • Critical and Creative Thinking
 • Malaysian Studies (Malaysian)
  Bahasa Melayu Komunikasi 1 (International)
 • Personal and Career Development

SEMESTER 2

 • Introduction to Accounting
 • Basic Academic Reading and Writing
 • Contemporary Business
 • Business Mathematics
 • Introduction to Computing

SEMESTER 3

 • Foundation of Business Statistics
 • Family Institution/Bahasa Kebangsaan A
 • Introduction to Entrepreneurship
 • Introduction to Marketing
 • Intercultural Communication

LANJUTAN AKADEMIK

Selepas tamat program selama satu (1) tahun ini, para pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan berkaitan Pentadbiran Perniagaan sama ada di universiti tempatan atau luar negara.

BORANG PERMOHONAN
  Foundation In Arts Malaysia 2022- Enroll Now! | KLMUC