hourglass-04

TEMPOH : 3 – 4 TAHUN

whiteboard-01

MOD PENYELIDIKAN

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

hourglass-04

DURATION : 3 - 4 YEARS

whiteboard-01

MOD PENYELIDIKAN

money 2-01

PENGELUARAN KWSP & PELEPASAN CUKAI

MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran lanjutan dalam pemikiran analitikal dan kritis, kepimpinan, keusahawanan, profesionalisme, dan kreativiti dalam bidang Pengajian Perniagaan dan Pengurusan masing-masing.

Program ini juga akan menyediakan mereka untuk memimpin secara berkesan, inovatif dan beretika sambil memanfaatkan pembelajaran sepanjang hayat dan menyumbang kepada pembangunan industri.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam perniagaan atau bidang berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam bidang yang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP; tertakluk kepada pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat ****; ATAU
 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam bidang yang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat ******; ATAU
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**.

Kemasukan APEL :

** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 - Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster, 2021)

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Kelayakan Minimum:

 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam perniagaan atau bidang berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam bidang yang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP; tertakluk kepada pengalaman kerja yang berkaitan***** dan penilaian dalaman yang ketat ****; ATAU
 • Ijazah Sarjana (Tahap 7 MQF) dalam bidang yang tidak berkaitan seperti yang diterima oleh Senat HEP dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk kepada lulus kursus pra-syarat ******; ATAU
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana (Tahap 7, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 4 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Mid B2)**.

Kemasukan APEL :

** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 - Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** Penilaian yang rapi untuk menilai kesesuaian pemohon untuk program melalui pernyataan tujuan, temu duga dan kaedah lain mungkin meliputi kriteria berikut:

 • Menunjukkan pengalaman perniagaan yang kukuh, dan bahawa anda telah memegang tanggungjawab pengurusan yang penting.
 • Bukti sebarang pencapaian dalam kehidupan profesional anda, sebagai contoh, prestasi yang konsisten pada tahap yang tinggi, kemajuan kerjaya yang konsisten dan apa-apa impak yang anda ada pada organisasi anda.
 • Kemahiran profesional yang telah anda kembangkan, contohnya, kerja berpasukan, kepimpinan, penyelesaian masalah, kemahiran berunding dan analisis.
 • Bagaimana anda akan menyumbang kepada kelas anda dan pengalaman yang boleh anda bawa kepada institusi. (Universiti Lancaster, 2021)

***** Pengalaman boleh menjadi pengalaman kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk peringkat pengajian tertentu. Walau bagaimanapun, pengalaman mestilah relevan dengan tahap pengajian dan juga kandungan.

****** Kursus pra-syarat mesti melengkapkan pelajar dengan pengetahuan perniagaan yang diperlukan (mengurus orang, mengurus sumber kewangan, memahami pelanggan, memahami persekitaran dan perancangan strategik) satu tahap yang lebih rendah daripada tahap program.

MODUL PROGRAM

Semester 1

 • Research Methodology Class (Compulsory)
 • Trends and Issues in Management and Industry
 • Constructing Problem Statement and Research Topic

Semester 2

 • Literature Review
 • Research Framework
 • Research Design – Workshop on Quantitative and Qualitative

Semester 3

 • Proposal Defense
 • Amendment and Correction

Semester 4

 • Sampling and Pilot Study
 • Colloquium

Semester 5

 • Data Collection – Survey, Interview etc.

Semester 6

 • Data Collection
 • Data Analysis and Finding
 • Colloquium

Semester 7

 • Thesis Discussion
 • Recommendation
 • Thesis Conclusion

Semester 8

 • Pre-VIVA
 • Amendment and Correction

Semester 9

 • VIVA VOCE
 • Amendment and Correction
 • Final Submission

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurusan tertinggi dalam jabatan Pengurusan, Pemasaran, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.
 • Ahli akademik dalam sektor pendidikan.

PROSPEK KERJAYA

 • Pengurusan tertinggi dalam jabatan Pengurusan, Pemasaran, Kewangan, Perakaunan, Sumber Manusia dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.
 • Ahli akademik dalam sektor pendidikan.

BORANG PERMOHONAN  Doctor Of Philosophy In Management Malaysia | KLMUC