Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini membantu pelajar untuk membangunkan kemahiran multimedia dan kepakaran dalam reka bentuk. Ia menyediakan mereka untuk kerjaya yang mencabar dan dinamik dalam industri multimedia. Pelajar mempelajari kaedah mencipta produk multimedia inovatif yang melibatkan pengguna di samping menyampaikan maklumat dengan berkesan.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Nota: PPT hendaklah menjalankan saringan dan memberi panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program)

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, Capai markah minimum Band Tinggi 2 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau setara dengan CEFR Mid B1.***

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Nota: PPT hendaklah menjalankan saringan dan memberi panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program)

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, Capai markah minimum Band Tinggi 2 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau setara dengan CEFR Mid B1.***

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Malaysian Studies 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Creative & Critical Thinking
 • Reading, Vocabulary & Grammar 2
 • Introduction to Entrepreneurship
 • Computer Application in Arts & Design

SEMESTER 2

 • Principles of Moral & Ethics/ Bahasa Kebangsaan A
 • Basic Academic Reading & Writing
 • Principle of Desing
 • Colour Theory
 • Fundamentals of Drawing

SEMESTER 3

 • Family Institution
 • Drama & Role-Play in English
 • Foundation in Digital Media
 • Interface Design
 • Digital Photography

SEMESTER 4

 • Social Human Skills
 • Creative Web Design
 • Scriptwriting & Storyboarding
 • 2D Animation

SEMESTER 5

 • 3D Animation
 • Multimedia Authoring
 • Audio Visual Technique
 • Elective Fashion Illustration Corporate Identity

SEMESTER 6

 • Portfolio Development
 • Digital Effects and Compositing
 • Graphic Illustration

SEMESTER 7

 • Project

SEMESTER 8

 • Practicum

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Pereka Multimedia
 • Penerbit
 • Pengaturcara Multimedia
 • Pembangun Web
 • Penyunting Audio & Video
 • Juruanimasi

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Pereka Multimedia
 • Penerbit
 • Pengaturcara Multimedia
 • Pembangun Web
 • Penyunting Audio & Video
 • Juruanimasi

BORANG PERMOHONAN
  Diploma in Multimedia Application Malaysia | KLMUC