Mortar Board-01

8 SEMESTER

whiteboard-01

3 KELAS / MINGGU

Achievement-01

KELULUSAN JPA & MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

whiteboard-01

3 KELAS / MINGGU

Achievement-01

KELULUSAN JPA & MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini membantu pelajar untuk membangunkan kemahiran multimedia dan kepakaran dalam reka bentuk. Ia menyediakan mereka untuk kerjaya yang mencabar dan dinamik dalam industri multimedia. Pelajar mempelajari kaedah mencipta produk multimedia inovatif yang melibatkan pengguna di samping menyampaikan maklumat dengan berkesan.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Nota: PPT hendaklah menjalankan saringan dan memberi panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program)

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, Capai markah minimum Band Tinggi 2 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau setara dengan CEFR Mid B1.***

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) (Nota: PPT hendaklah menjalankan saringan dan memberi panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program)

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, Capai markah minimum Band Tinggi 2 dalam Malaysian University English Test (MUET) atau setara dengan CEFR Mid B1.***

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Malaysian Studies 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Pemikiran Kritikal & Kreati
 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa 2
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Aplikasi Komputer dalam Seni dan Rekaan

SEMESTER 2

 • Prinsip Moral & Etika/Bahasa Kebangsaan A
 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Prinsip Reka Bentuk
 • Teori Warna
 • Asas Lukisan

SEMESTER 3

 • Institusi Kekeluargaan
 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Asas dalam Media Digital
 • Reka Bentuk Antara Muka
 • Fotografi Digital

SEMESTER 4

 • Kemahiran Sosial Insan
 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Penulisan Skrip dan Pembangunan Papan Cerita
 • Animasi 2 Dimensi

SEMESTER 5

 • Animasi 3 Dimensi
 • Pengarangan Multimedia
 • Teknik Audio Visual
 • Identiti Korporat dan Ilustrasi Fesyen

SEMESTER 6

 • Pembangunan Portfolio
 • Komposisi dan Teknik Digital
 • Ilustrasi Grafik

SEMESTER 7

 • Projek

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Pereka Multimedia
 • Penerbit
 • Pengaturcara Multimedia
 • Pembangun Web
 • Penyunting Audio & Video
 • Juruanimasi

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Pereka Multimedia
 • Penerbit
 • Pengaturcara Multimedia
 • Pembangun Web
 • Penyunting Audio & Video
 • Juruanimasi

BORANG PERMOHONAN
  Diploma in Multimedia Application Malaysia | KLMUC