Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini membantu pelajar untuk membangunkan kemahiran multimedia dan kepakaran dalam reka bentuk. Ia menyediakan mereka untuk kerjaya yang mencabar dan dinamik dalam industri multimedia. Pelajar mempelajari kaedah mencipta produk multimedia inovatif yang melibatkan pengguna di samping menyampaikan maklumat dengan berkesan.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya 3 kredit dalam apa jua subjek

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam Seni dan Reka Bentuk (Tahap 3, MQF) dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam 1 subjek;

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil Teknikal / Vokasional (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 dan 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

Lulus Sijil Multimedia Kreatif (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Untuk pelajar antarabangsa, perlu mencapai skor sekurang-kurangnya 5.0 untuk Ujian Sistem Bahasa Inggeris (IELTS) atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya 3 kredit dalam apa jua subjek

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam Seni dan Reka Bentuk (Tahap 3, MQF) dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam 1 subjek;

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil Teknikal / Vokasional (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 dan 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

Lulus Sijil Multimedia Kreatif (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Untuk pelajar antarabangsa, perlu mencapai skor sekurang-kurangnya 5.0 untuk Ujian Sistem Bahasa Inggeris (IELTS) atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Malaysian Studies 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Pemikiran Kritikal & Kreati
 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa 2
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Aplikasi Komputer dalam Seni dan Rekaan

SEMESTER 2

 • Prinsip Moral & Etika/Bahasa Kebangsaan A
 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Prinsip Reka Bentuk
 • Teori Warna
 • Asas Lukisan

SEMESTER 3

 • Institusi Kekeluargaan
 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Asas dalam Media Digital
 • Reka Bentuk Antara Muka
 • Fotografi Digital

SEMESTER 4

 • Kemahiran Sosial Insan
 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Penulisan Skrip dan Pembangunan Papan Cerita
 • Animasi 2 Dimensi

SEMESTER 5

 • Animasi 3 Dimensi
 • Pengarangan Multimedia
 • Teknik Audio Visual
 • Identiti Korporat dan Ilustrasi Fesyen

SEMESTER 6

 • Pembangunan Portfolio
 • Komposisi dan Teknik Digital
 • Ilustrasi Grafik

SEMESTER 7

 • Projek

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Pereka Multimedia
 • Penerbit
 • Pengaturcara Multimedia
 • Pembangun Web
 • Penyunting Audio & Video
 • Juruanimasi
enquire-now
Diploma in Multimedia Application Malaysia | KLMUC