Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan menyediakan pelajar asas yang menyeluruh dalam konsep dan amalan pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan, menyediakan pengamal Logistik dan Rantaian Bekalan dengan kemahiran dan pengetahuan untuk menyelesaikan isu Logistik dan Rantaian Bekalan serta membangunkan kuasa kritikal dan analitikal pelajar dalam berkaitan dengan pengurusan rantaian bekalan.

Pelajar akan didedahkan kepada semua aspek pengurusan logistik dan rantaian bekalan, termasuk pengangkutan, pengurusan gudang, pengurusan perolehan, pengurusan rantaian bekalan, dan pengurusan inventori.

Pelajar dilengkapi dengan kemahiran manusia dalam pengurusan logistik dan rantaian bekalan, khususnya kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, dan kemahiran dan kecekapan teknologi maklumat.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat/Lembaga Akademik.
Nota: HEP perlu menjalankan saringan dan panduan khusus berkaitan bidang program untuk pelajar; ATAU

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul; ATAU

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Bagi pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU yang setara dengan skor B1 Tinggi dalam Rangka Kerja Rujukan Eropah (CEFR)**

Catatan: * Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat/Lembaga Akademik.
Nota: HEP perlu menjalankan saringan dan panduan khusus berkaitan bidang program untuk pelajar; ATAU

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul; ATAU

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Bagi pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU yang setara dengan skor B1 Tinggi dalam Rangka Kerja Rujukan Eropah (CEFR)**

Catatan: * Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Penghayatan dan Etika Peradaban/
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Reading, Vocabulary and Grammar
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Matematik Perniagaan

SEMESTER 2

 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Principles of Moral and Ethic / Bahasa Kebangsaan A
 • Mikroekonomi
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 3

 • Institusi Keluarga
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Tatacara Organisasi
 • Pengurusan Sumber Manusia

SEMESTER 5

 • Komunikasi Perniagaan
 • Pengenalan kepada Undang-undang Perniagaan
 • Prinsip Kewangan
 • Etika Perniagaan
 • Keselamatan dan Kesihatan

SEMESTER 6

 • Pengangkutan dan Logistik Pengangkutan
 • Gudang dan Saluran Pengedaran
 • Pengurusan Perolehan dan Vendor
 • Pengurusan Rantaian Bekalan

SEMESTER 7

 • Rantaian Bekalan Kurus
 • Pengurusan Operasi Mampan
 • Asas Pengurusan Risiko
 • Pengurusan Inventori

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Jawatan eksekutif dalam Pengurusan Rantaian Bekalan, Logistik, Pembelian, Kawalan Pengeluaran, Pengurusan dan Jabatan Lain dalam kedua-dua sektor Swasta dan Awam.

BORANG PERMOHONAN
  Diploma in Business Management Malaysia - PTPTN Available | KLMUC