Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar untuk membentuk sikap dan perwatakan yang diperlukan untuk persekitaran kerja. Mereka juga dididik untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang diperolehi untuk berinteraksi secara profesional dengan kakitangan pada semua peringkat di tempat kerja.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengajian Malaysia 2 (M)/Bahasa Melayu Komunikasi 1 (International)
 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Matematik Perniagaan
 • Pengenalan kepada Keusahawanan

SEMESTER 2

 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Asas Teknologi Maklumat
 • Mikroekonomi
 • Perakaunan Kewangan
 • Prinsip Moral & Etika/Bahasa Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Institusi Kekeluargaan
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Tatacara Organisasi
 • Perubahan Organisasi

SEMESTER 5

 • Prinsip Kewangan
 • Kaunseling & Temuduga Kakitangan
 • Perancangan, Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia
 • Undang-undang Pekerja

SEMESTER 6

 • Latihan dan Pembangunan Kakitangan
 • Hubungan Kakitangan dan Perundingan Kolektif
 • Keselamatan & Kesihatan
 • Sistem Informasi Sumber Manusia

SEMESTER 7

 • Pampasan dan Manfaat Kakitangan
 • Pengurusan Prestasi Kakitangan
 • Pengurusan Pengetahuan dan Bakat

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh menceburi bidang kerjaya sebagai Pegawai Pentadbir, Setiausaha dan sebagainya.

enquire-now
Diploma In Human Resource Management Malaysia | KLMUC