Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar menjadi guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang berilmu, cekap dan dinamik.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak / Prasekolah; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak / Prasekolah; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Reading, Vocabulary & Grammar
 • Critical and Creative Thinking
 • Foundation in Early Childhood
 • Child Growth & Development
 • Pengajian Malaysia 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1

SEMESTER 2

 • Basic Academic Reading & Writing
 • Principles of Moral & Ethics/Bahasa Kebangsaan A
 • Curriculum in ECE
 • Health, Nutrition & Safety for Young Children
 • Behaviour Management in ECE

SEMESTER 3

 • Drama & Role Play
 • Family Institution
 • Language Communication & Early Literacy
 • Observing & Assessing Young Children’s Development
 • Moral & Spiritual Development in ECE

SEMESTER 4

 • Social Human Skills
 • Creativity in ECE
 • Mathematics in ECE
 • Science in ECE
 • Programme Planning & Strategic Teaching in ECE

SEMESTER 5

 • Industrial Training 1: TASKA

SEMESTER 6

 • Arts for Young Children
 • Social & Cultural Studies in ECE
 • Physical Education for Young Children
 • Contemporary Issues & Trends in ECE

SEMESTER 7

 • Family & Community Involvement
 • Play in ECE
 • Leading, Management & Organisation in ECE
 • Children with Special Needs & Learning Disabilities

SEMESTER 8

 • Practicum 2: TADIKA

PROSPEK KERJAYA

Kelayakan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk bekerja di pusat Awal Kanak-Kanak sebagai guru dan pemilik.

BORANG PERMOHONAN
  Diploma In Early Childhood Education Malaysia | KLMUC