Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

8 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar menjadi guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang berilmu, cekap dan dinamik.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak / Prasekolah; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak / Prasekolah; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan; dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam satu (1) mata pelajaran

Lulus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Penghayatan Etika dan Peradaban (Local)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (International)
 • Critical and Creative Thinking
 • Reading, Vocabulary and Grammar
 • Foundation in Early Childhood Education
 • Child Growth and Development

SEMESTER 2

 • Principles of Morals and Ethics
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Basic Academic and Writing
 • Curriculum in Early Childhood Education
 • Health, Nutrition and Safety for Young Children
 • Behaviour Management for Young Children

SEMESTER 3

 • Family Institution
 • Observing and Assessing Young Children’s Development
 • Moral and Spiritual Development
 • Language, Communication and Early Literacy
 • Effective Learning Through Play

SEMESTER 4

 • Social and Human Skills Project
 • Creativity in Early Childhood Education
 • Science and Technology for Young Learners
 • Curriculum Planning and Strategic Teaching for Young Children
 • Social and Cultural Studies in Early Childhood Education

SEMESTER 5

 • Professional Practice 1 (Nursery)

SEMESTER 6

 • Physical Education for Young Children
 • English Language for Young Learners
 • Asas Bahasa Melayu untuk Kanak-Kanak
 • Contemporary Issues and Trends in Early Childhood Education

SEMESTER 7

 • Mathematics for Young Learners
 • Children with Special Needs and Learning Disabilities
 • Family and Community Involvement
 • Entrepreneurship in Early Childhood Settings

SEMESTER 8

 • Professional Practice 2 (Kindergarten)

PROSPEK KERJAYA

Kelayakan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk bekerja di pusat Awal Kanak-Kanak sebagai guru dan pemilik.

BORANG PERMOHONAN
  Diploma In Early Childhood Education Malaysia | KLMUC