Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh dalam konsep dan amalan kesetiausahaan dan pentadbiran. Ia menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk menyelesaikan isu pentadbiran. Ia juga akan membangunkan kedua-dua kemahiran kritikal dan analisis yang diperlukan untuk pentadbiran pejabat dan tugas-tugas kesetiausahaan.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit satu (1) subjek

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya CGPA 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 1 subjek

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengajian Malaysia 2 (M)/ Bahasa Melayu Komunikasi 1 (NM)
 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Matematik Perniagaan
 • Pengenalan kepada Keusahawanan

SEMESTER 2

 • Prinsip Moral & Etika/Bahasa Kebangsaan A
 • Pandangan & Etika Profesional
 • Kemahiran Papan Kekunci
 • Asas Teknologi Maklumat
 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas

SEMESTER 3

 • Institusi Kekeluargaan
 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Prinsip Pengurusan
 • Pemprosesan Dokumen 1
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Pemprosesan Dokumen 2
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Statistik untuk Perniagaan

SEMESTER 5

 • Document Processing 3
 • Kepentingan Laman Web
 • Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Prosedur Pejabat Profesional

SEMESTER 6

 • Note-taking Superwrite 1
 • Pengenalan kepada Undang-undang Perniagaan
 • Computerised Accounting System

SEMESTER 7

 • Note-taking Superwrite 2
 • Perhubungan Awam
 • Records Management

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh menceburi bidang kerjaya sebagai Pegawai Pentadbir, Setiausaha dan sebagainya.

enquire-now
Diploma In E-Secretaryship Malaysia 2022 | KLMUC