Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam persekitaran media interaktif melalui pendedahan kepada reka bentuk, aplikasi dan penggunaan medium multimedia. Pelajar akan menerima latihan praktikal dalam analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, penilaian dan penyelenggaraan projek sebenar. Ini akan membantu mereka untuk bekerjasama sebagai satu pasukan yang cekap dan berupaya menyediakan penyelesaian.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik****

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP****;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, capai skor minimum Band 3 dalam MUET atau setara dengan CEFR Low B2.***

*** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** i. Untuk Universiti Awam: Rujuk Surat JPT.S(BPKP)2000/400/04/01 Jld.5 (53), 20hb November, 2019 - Pindaan syarat kelayakan minimum (Syarat am) Diploma TVET (DKM, DLKM, DVM) sebagai syarat kelayakan masuk ke program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam (UA).

ii. Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta: Rujuk Surat JPT/GS 1000-606 Jld. 2(23), 21hb April, 2020 - Kemasukan Pelajar Lulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ke Peringkat Sarjana Muda (Tahap 6 MQF) atau yang setara dengannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta.

iii. Pengecualian kepada syarat temu duga ATAU semakan portfolio boleh diberikan mengikut bidang pengajian berkaitan yang diperakui akademik calon untuk kemasukan ke dalam Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

iv. Bagi calon yang tidak lulus penilaian ketat dalaman; HEP boleh menentukan calon dinilai semula bagi kemasukan ke program untuk lulus kursus persediaan yang ditentukan oleh PPT sebelum memasuki program; tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP.

v. Pengalaman bekerja boleh menjadi penglibatan industri kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk tahap pengajian tertentu, namun ia mestilah relevan dengan tahap pengajian serta kandungan.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik****

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP****;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, capai skor minimum Band 3 dalam MUET atau setara dengan CEFR Low B2.***

*** Rujuk Surat JPT GS 1000-630 Jld.2 (17) 21 Julai 2022 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan markah bahasa Inggeris yang setara.

**** i. Untuk Universiti Awam: Rujuk Surat JPT.S(BPKP)2000/400/04/01 Jld.5 (53), 20hb November, 2019 - Pindaan syarat kelayakan minimum (Syarat am) Diploma TVET (DKM, DLKM, DVM) sebagai syarat kelayakan masuk ke program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam (UA).

ii. Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta: Rujuk Surat JPT/GS 1000-606 Jld. 2(23), 21hb April, 2020 - Kemasukan Pelajar Lulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ke Peringkat Sarjana Muda (Tahap 6 MQF) atau yang setara dengannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta.

iii. Pengecualian kepada syarat temu duga ATAU semakan portfolio boleh diberikan mengikut bidang pengajian berkaitan yang diperakui akademik calon untuk kemasukan ke dalam Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

iv. Bagi calon yang tidak lulus penilaian ketat dalaman; HEP boleh menentukan calon dinilai semula bagi kemasukan ke program untuk lulus kursus persediaan yang ditentukan oleh PPT sebelum memasuki program; tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP.

v. Pengalaman bekerja boleh menjadi penglibatan industri kumulatif walaupun sebelum memperoleh kelayakan yang diperlukan untuk tahap pengajian tertentu, namun ia mestilah relevan dengan tahap pengajian serta kandungan.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Hubungan Etnik (Malaysian)/ Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Intermediate Academic Reading and Writing
 • Critical and Creative Thinking
 • Drawing Studies

SEMESTER 2

 • Effective Communication Skills/Bahasa Kebangsaan A
 • Advance Business Communication Skills
 • Elements of Graphic Design
 • Computer Applications in Art and Design
 • Colour Theory

SEMESTER 3

 • Creative Problem Solving
 • Technical Writing
 • Entrepreneurship
 • Digital Photography
 • Introduction to Digital Media

SEMESTER 4

 • Social Human Skills
 • Scriptwriting & Storyboarding
 • Creative Web Design
 • Digital Audio and Visual
 • Animation Techniques

SEMESTER 5

 • Digital Imaging
 • Film Appreciation
 • Visual Effects & Compositing
 • User Interface Design
 • Multimedia Design

SEMESTER 6

 • Interactive Authoring
 • Video Production
 • Colour Grading
 • Creative Typography
 • 3D Modelling

SEMESTER 7

 • Professional Portfolio Development
 • Multimedia Project Management
 • 3D Animation
 • Elective Corporate Branding Electronic Publishing Design

SEMESTER 8

 • Project

SEMESTER 9

 • Practicum

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif

BORANG PERMOHONAN
  Bachelor Of Arts (Hons) In Multimedia Malaysia | KLMUC