Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar asas yang kukuh dalam konsep dan amalan perniagaan dan keusahawanan. Ia membantu pelajar untuk membangunkan kemahiran dan pengetahuan keusahawanan, memupuk pemikiran kritis dan mengasah kemahiran analisis untuk menyelesaikan isu.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Prinsip Pengurusan
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Mikroekonomi
 • Kemahiran Komunikasi Efektif/Bahasa
  Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Penulisan Teknikal
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Management Information System
 • Etika Perniagaan
 • Principle of Leadership
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • Corporate Entrepreneurship
 • Small Business Management
 • Finance for Entrepreneurship
 • Total Quality Management

SEMESTER 8

 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Technopreneurship
 • Supply Chain Management
 • Pelan Projek Perniagaan
 • Managing Creativity and Innovation for Business

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Prospek kerjaya untuk graduan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perniagaan dan Pembangunan Keusahawanan adalah agak fleksibel. Mereka boleh berkhidmat sebagai Pengurus Keusahawanan Perniagaan dan Perunding Pembangunan Perniagaan dalam kedua-dua sektor kerajaan dan swasta.

enquire-now
Bachelor Of Arts (Hons) In Business And Entrepreneurship Development | KLMUC