Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar untuk membentuk sikap dan perwatakan yang diperlukan untuk persekitaran kerja. Mereka juga dididik untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang diperolehi untuk berinteraksi secara profesional dengan kakitangan pada semua peringkat di tempat kerja.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

*Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

a. Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi.

b. Pelajar Malaysia yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris.

c. Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

*Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

a. Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi.

b. Pelajar Malaysia yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris.

c. Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Introduction to Information Technology
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Intermediate Academic Reading and Writing
 • Critical and Creative Thinking

SEMESTER 2

 • Effective Communications Skills/ Bahasa Kebangsaan A
 • Mathematics for Business
 • Advanced Business Communication
 • Principles of Management
 • Microeconomics

SEMESTER 3

 • Technical Writing
 • Creative & Problem Solving
 • Macroeconomics
 • Entrepreneurship
 • Introduction to Financial Accounting

SEMESTER 4

 • Social and Human Skills Project
 • Organisational Behaviour
 • Fundamental of Financial Management
 • Statistics for Business
 • Principle of Marketing

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Customer Relationship Management
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Human Resource Information System
 • Business Ethics
 • Staffing Management
 • Employment Law
 • International Business

SEMESTER 7

 • Strategic Management
 • Performance Management
 • Compensation and Benefits Management
 • Managing Training & Development
 • Human Resource Planning, Recruitment and Selection

SEMESTER 8

 • Industrial Relations
 • Counselling and Psychology
 • Business Research Methodology
 • Managing Safety and Health

SEMESTER 9

 • Practicum

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh

BORANG PERMOHONAN
  Bachelor in Human Resource Management (Honours) | KLMUC