Mortar Board-01

9 SEMESTER

whiteboard-01

3 KELAS / MINGGU

Achievement-01

KELULUSAN JPA & MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

9 SEMESTER

whiteboard-01

3 KELAS / MINGGU

Achievement-01

KELULUSAN JPA & MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar untuk membentuk sikap dan perwatakan yang diperlukan untuk persekitaran kerja. Mereka juga dididik untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang diperolehi untuk berinteraksi secara profesional dengan kakitangan pada semua peringkat di tempat kerja.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): PPT hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

*Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

a. Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi.

b. Pelajar Malaysia yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris.

c. Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): PPT hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

*Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

a. Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi.

b. Pelajar Malaysia yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris.

c. Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Efektif/Bahasa
  Kebangsaan A
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Prinsip Pengurusan
 • Mikroekonomi

SEMESTER 3

 • Penulisan Teknikal
 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Human Resource Information System
 • Etika Perniagaan
 • Staffing Management
 • Undang-undang Pekerja
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • Performance Management
 • Compensation and Benefits Management
 • Managing Training & Development
 • Perancangan, Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia

SEMESTER 8

 • Hubungan Industri
 • Psikologi dan Kaunseling
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh

BORANG PERMOHONAN
  BA (Honours) In Human Resource Management Malaysia | KLMUC