Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar untuk membentuk sikap dan perwatakan yang diperlukan untuk persekitaran kerja. Mereka juga dididik untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang diperolehi untuk berinteraksi secara profesional dengan kakitangan pada semua peringkat di tempat kerja.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, Capai Band 3 minimum dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengajian Malaysia 2 (M)/Bahasa Melayu Komunikasi 1 (International)
 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Matematik Perniagaan
 • Pengenalan kepada Keusahawanan

SEMESTER 2

 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Asas Teknologi Maklumat
 • Mikroekonomi
 • Perakaunan Kewangan
 • Prinsip Moral & Etika/Bahasa Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Institusi Kekeluargaan
 • Prinsip Pengurusan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Sosial & Insan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Tatacara Organisasi
 • Perubahan Organisasi

SEMESTER 5

 • Prinsip Kewangan
 • Kaunseling & Temuduga Kakitangan
 • Perancangan, Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia
 • Undang-undang Pekerja

SEMESTER 6

 • Latihan dan Pembangunan Kakitangan
 • Hubungan Kakitangan dan Perundingan Kolektif
 • Keselamatan & Kesihatan
 • Sistem Informasi Sumber Manusia

SEMESTER 7

 • Pampasan dan Manfaat Kakitangan
 • Pengurusan Prestasi Kakitangan
 • Pengurusan Pengetahuan dan Bakat

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh menceburi bidang kerjaya sebagai Pegawai Pentadbir, Setiausaha dan sebagainya.

enquire-now
Diploma In Human Resource Management Malaysia | KLMUC