Semesters

7 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

7 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar berkebolehan dalam pengurusan, fiqh, pelancongan dan hospitaliti Haji dan Umrah selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Selain kemahiran pengurusan dan keusahawanan, ia juga membangunkan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan interpersonal pelajar. Mereka akan mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan isu secara kreatif, beretika dan profesional.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA mata pelajaran

Memiliki SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B1 Tinggi)**

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Fiqh Asas Islam untuk Haji dan Umrah
 • Prinsip Pengurusan
 • Pengenalan kepada Pelancongan dan Hospitaliti untuk Haji dan Umrah
 • Kemahiran Bahasa Inggeris
 • Etika Perniagaan

SEMESTER 2

 • Fiqh Hajj dan Umrah I
 • Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan
 • Operasi Agensi Pelancongan dan Pengembaraan untuk Haji dan Umrah
 • Undang-undang Perniagaan
 • Keusahawanan

SEMESTER 3

 • Fiqh Hajj dan Umrah II
 • Tatacara Organisasi
 • Penghayatan Etika & Perabadan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Komunikasi Perniagaan

SEMESTER 4

 • Fiqh Hajj dan Umrah III
 • Pengurusan Kualiti untuk Haji dan Umrah
 • Tiket & Tambang Penerbangan untuk Haji dan Umrah
 • Inovasi Digital
 • Teologi Islam/Perkhidmatan Pelanggan

SEMESTER 5

 • Pengurusan Operasi Perkhidmatan Haji dan Umrah
 • Pengurusan Organisasi untuk Haji dan Umrah
 • Sirah Nabawiyah untuk Haji dan Umrah/Pengurusan Acara
 • Komunikasi Bahasa Arab I
 • Pelan & Perancangan Kembara untuk Haji dan Umrah

SEMESTER 6

 • Pengurusan Risiko untuk Haji dan Umrah
 • Seminar Isu-isu Semasa mengenai Haji dan Umra
 • Tenaga Kerja Digital
 • Pengurusan Kepimpinan dan Perubahan dalam Haji dan Umrah
 • Komunikasi Bahasa Arab II
 • Pengurusan Masjid (Imam, Pengurusan Jenazah & Penyembelihan)

SEMESTER 7

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh menceburi bidang kerjaya sebagai Pegawai Pentadbir, Setiausaha dan sebagainya.

enquire-now
Diploma in Haj & Umrah Management Malaysia | KLMUC