Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini bertujuan untuk mempertingkatkan pemahaman para pelajar tentang peranan, kepentingan dan prospek reka bentuk agar mereka boleh memanfaatkan sendiri semasa menghasilkan karya seni nanti. Fakulti juga memfokuskan perkembangan skil dan pengetahuan pelajar jika mereka memilih kerjaya sebagai pereka grafik. Mereka juga akan didedahkan kepada cabaran untuk menggabungkan kreativiti, konsep serta skil perisian komputer tetapi mempunyai permintaan berpotensi dalam industri berdaya saing ini.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya 3 kredit dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya gred Maqbul dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dalam bidang berkaitan (Nota: HEP akan mengadakan tapisan dan mengemukakan panduan khas berkaitan program);

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 atau setaraf

Sebarang sijil yang setaraf diiktiraf oleh Kerajaan MalaysiaApa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga ATAU penyerahan portfolio yang ditetapkan dan diminta oleh HEP

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) sekurang-kurangnya 3 kredit dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya gred Maqbul dalam apa jua subjek, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dalam bidang berkaitan (Nota: HEP akan mengadakan tapisan dan mengemukakan panduan khas berkaitan program);

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 atau setaraf

Sebarang sijil yang setaraf diiktiraf oleh Kerajaan MalaysiaApa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga ATAU penyerahan portfolio yang ditetapkan dan diminta oleh HEP

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Pengenalan kepada Keusahawanan
 • Computer Application in Art & Design
 • Pengajian Malaysia 2 (Malaysia)
 • /Bahasa Melayu Komunikasi 1 (Pelajar Antarabangsa)

SEMESTER 2

 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Asas Lukisan
 • Teori Warna
 • Prinsip Rekaan
 • Prinsip Moral & Etika
 • Bahasa Kebangsaan A

SEMESTER 3

 • Drama & Peranan Watak dalam Bahasa Inggeris
 • Fotografi Digital
 • Pengenalan kepada Reka Bentuk Grafik
 • Sejarah Reka Bentuk Grafik
 • Institusi Kekeluargaan

SEMESTER 4

 • Reka Bentuk Ilustrasi Grafik
 • Reka Bentuk Tipografi
 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Kemahiran Sosial Insan

SEMESTER 5

 • Komunikasi Visual
 • Electronic Publication Design
 • Animasi 2 Dimensi
 • Reka Bentuk Pembungkusan

SEMESTER 6

 • Konsep Kreatif Pengiklanan
 • Reka Bentuk Identiti Korporat
 • Pembangunan Portfolio

SEMESTER 7

 • Projek Akhir

SEMESTER 8

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, para pelajar berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai industri yang memerlukan khidmat reka bentuk grafik seperti pengiklanan dan teknologi penerbitan. Selain itu, pengetahuan dan skil yang dipelajari melalui program ini, membantu mereka mengaplikasikan dan menyumbang kepada industri reka bentuk seperti

 • Pereka Grafik
 • Pereka Pengiklanan
 • Penasihat Rekaan
 • Pereka Arahan
 • Pelukis Visual
 • Jurugambar
 • Pereka Bentuk Korporat
 • Pengarah Seni Muda
 • Pengarah Kreatif
 • Pereka Pembungkusan
 • Penerbitan Meja
 • Pelukis Ilustrasi
 • Pelukis Animasi

Program ini juga mempersiapkan pelajar yang ingin menceburi bidang sebagai Pereka mahir diperlukan industri.

enquire-now
Diploma In Computer Graphic Design - PTPTN Available | KLMUC