Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam persekitaran media interaktif melalui pendedahan kepada reka bentuk, aplikasi dan penggunaan medium multimedia. Pelajar akan menerima latihan praktikal dalam analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, penilaian dan penyelenggaraan projek sebenar. Ini akan membantu mereka untuk bekerjasama sebagai satu pasukan yang cekap dan berupaya menyediakan penyelesaian.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid; atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Diploma Multimedia Kreatif sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.50 (Calon dengan CGPA bawah 2.50 atau atas 2.00 tertakluk kepada proses penilaian HEP)

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia: Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid; atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Diploma Multimedia Kreatif sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.50 (Calon dengan CGPA bawah 2.50 atau atas 2.00 tertakluk kepada proses penilaian HEP)

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia: Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.0 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Hubungan Etnik (Malaysian)/ Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Pengajian Lukisan

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Efektif/Bahasa Kebangsaan A
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Elemen Reka Bentuk Grafik
 • Aplikasi Komputer dalam Seni dan Rekaan
 • Teori Warna

SEMESTER 3

 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Penulisan Teknikal
 • Keusahawanan
 • Fotografi Digital
 • Pengenalan kepada Media Digital

SEMESTER 4

 • Kemahiran Sosial Insan
 • Penulisan Skrip dan Pembangunan Papan Cerita
 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Audio dan Visual Digital
 • Teknik Animasi

SEMESTER 5

 • Pengimejan Digital
 • Apresiasi Filem
 • Komposisi & Kesan Khas Visual
 • Reka Bentuk Antara Muka Pengguna
 • Reka Bentuk Multimedia

SEMESTER 6

 • Pengarangan Interaktif
 • Produksi Video
 • Penggredan Warna
 • Tipografi Kreatif
 • Pemodelan 3 Dimensi

SEMESTER 7

 • Pembangunan Portfolio Profesional
 • Pengurusan Projek Multimedia
 • Animasi 3 Dimensi
 • Reka Bentuk Penerbitan Elektronik

SEMESTER 8

 • Projek

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif
enquire-now
Bachelor Of Arts (Hons) In Multimedia Malaysia | KLMUC