Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

Mortar Board-01

9 SEMESTER

Achievement-01

ACCREDITED BY MQA

money 2-01

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam persekitaran media interaktif melalui pendedahan kepada reka bentuk, aplikasi dan penggunaan medium multimedia. Pelajar akan menerima latihan praktikal dalam analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, penilaian dan penyelenggaraan projek sebenar. Ini akan membantu mereka untuk bekerjasama sebagai satu pasukan yang cekap dan berupaya menyediakan penyelesaian.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik****

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP****;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): PPT hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, capai skor minimum Band 3 dalam MUET atau setara dengan CEFR Low B2.***

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik****

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik HEP****;
Nota untuk (DKM/DVM) & (DLKM): PPT hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga (dalam talian / maya / konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh HEP mengikut keperluan

Untuk pelajar antarabangsa, capai skor minimum Band 3 dalam MUET atau setara dengan CEFR Low B2.***

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Hubungan Etnik (Malaysian)/ Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Pengajian Lukisan

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Efektif/Bahasa Kebangsaan A
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Elemen Reka Bentuk Grafik
 • Aplikasi Komputer dalam Seni dan Rekaan
 • Teori Warna

SEMESTER 3

 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Penulisan Teknikal
 • Keusahawanan
 • Fotografi Digital
 • Pengenalan kepada Media Digital

SEMESTER 4

 • Kemahiran Sosial Insan
 • Penulisan Skrip dan Pembangunan Papan Cerita
 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Audio dan Visual Digital
 • Teknik Animasi

SEMESTER 5

 • Pengimejan Digital
 • Apresiasi Filem
 • Komposisi & Kesan Khas Visual
 • Reka Bentuk Antara Muka Pengguna
 • Reka Bentuk Multimedia

SEMESTER 6

 • Pengarangan Interaktif
 • Produksi Video
 • Penggredan Warna
 • Tipografi Kreatif
 • Pemodelan 3 Dimensi

SEMESTER 7

 • Pembangunan Portfolio Profesional
 • Pengurusan Projek Multimedia
 • Animasi 3 Dimensi
 • Reka Bentuk Penerbitan Elektronik

SEMESTER 8

 • Projek

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, graduan boleh meneruskan kerjaya sebagai

 • Juruanimasi 2D
 • Juruanimasi 3D
 • Pereka Antara Muka Pengguna
 • Pereka Grafik Gerak
 • Pereka Grafik Web
 • Pereka Kesan Khas Visual
 • Pengubah Cerita
 • Penulis Skrip
 • Pengarah Seni Kreatif

BORANG PERMOHONAN
  Bachelor Of Arts (Hons) In Multimedia Malaysia | KLMUC