Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar untuk membentuk sikap dan perwatakan yang diperlukan untuk persekitaran kerja. Mereka juga dididik untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran interpersonal yang diperolehi untuk berinteraksi secara profesional dengan kakitangan pada semua peringkat di tempat kerja.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan (Tahap 4 atau 5, MQF)

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya. Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan (Tahap 4 atau 5, MQF)

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya. Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Efektif/Bahasa
  Kebangsaan A
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Prinsip Pengurusan
 • Mikroekonomi

SEMESTER 3

 • Penulisan Teknikal
 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Human Resource Information System
 • Etika Perniagaan
 • Staffing Management
 • Undang-undang Pekerja
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • Performance Management
 • Compensation and Benefits Management
 • Managing Training & Development
 • Perancangan, Pengambilan dan Pemilihan Sumber Manusia

SEMESTER 8

 • Hubungan Industri
 • Psikologi dan Kaunseling
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif Perhubungan Pekerja
 • Eksekutif Pembangunan dan Latihan
 • Eksekutif Perhubungan Buruh
enquire-now
BA (Honours) In Human Resource Management Malaysia | KLMUC