Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini memperluaskan pemahaman pelajar tentang peranan reka bentuk dan kemungkinannyayang tiada batasan. Ia melatih mereka untuk menjadi pemikir bebas dengan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Pelajar juga akan mempelajari selok-belok reka bentuk serta peranan yang dimainkannya dalam menyusun dan membentuk maklumat dalam konteks sosial dan budaya hari ini.Mereka juga akan mempelajari kaedah menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam bidang reka bentuk grafik.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid; atau setaraf dengannya

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00, atau setaraf dengannya

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangya dengan CGPA 2.50 tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik (Nota: HEP akan mengadakan tapisan dan mengemukakan panduan khas berkaitan program)

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 dan pengalaman bekerja selama dua (2) tahun dalam bidang berkaitan

Sebarang sijil yang setaraf diiktiraf oleh Kerajaan MalaysiaApa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga ATAU penyerahan portfolio yang ditetapkan dan diminta oleh HEP

Memperoleh Band 3 MUET atau setaraf dengannya.
KECEKAPAN DALAM BAHASA INGGERIS DIPERLUKAN (PELAJAR ANTARABANGSA)

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam dua (2) subjek, atau yang setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid; atau setaraf dengannya

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00, atau setaraf dengannya

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dalam bidang berkaitan sekurang-kurangya dengan CGPA 2.50 tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik (Nota: HEP akan mengadakan tapisan dan mengemukakan panduan khas berkaitan program)

Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 dan pengalaman bekerja selama dua (2) tahun dalam bidang berkaitan

Sebarang sijil yang setaraf diiktiraf oleh Kerajaan MalaysiaApa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Lulus temu duga ATAU penyerahan portfolio yang ditetapkan dan diminta oleh HEP

Memperoleh Band 3 MUET atau setaraf dengannya.
KECEKAPAN DALAM BAHASA INGGERIS DIPERLUKAN (PELAJAR ANTARABANGSA)

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pengajian Lukisan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Hubungan Etnik (Pelajar Malaysia)
 • Pengajian Malaysia 3 (Pelajar Antarabangsa)
 • TITAS (Pelajar Malaysia)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)

SEMESTER 2

 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Elemen Reka Bentuk Grafik
 • Aplikasi Komputer dalam Seni dan Rekaan
 • Kemahiran Komunikasi Efektif
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Teori Warna

SEMESTER 3

 • Penulisan Teknikal
 • Keusahawanan
 • Fotografi Digital
 • Ilustrasi Grafik
 • Sejarah Reka Bentuk Grafik
 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif

SEMESTER 4

 • Reka Bentuk Web Kreatif
 • Reka Bentuk Penerbitan Elektronik
 • Tipografi Kreatif
 • Komunikasi Visual
 • Kemahiran Sosial Insan

SEMESTER 5

 • Teknik Animasi
 • Reka Bentuk Multimedia
 • Penyelesaian Kreatif dan Pemikiran Visual
 • Reka Bentuk 3 Dimensi
 • Penjenamaan Korporat

SEMESTER 6

 • Konsep Kreatif Pengiklanan
 • Reka Bentuk Prototaip Pembungkusan
 • Amalan Profesional Pengurusan Reka Bentuk
 • Susun Atur Iklan, Penulisan Iklan & Papan Cerita

SEMESTER 7

 • Trend dalam Komunikasi Reka Bentuk
 • Komposisi & Kesan Khas Visual
 • Pembangunan Portfolio Profesional
 • Pemodelan 3 Dimensi
 • Pengimejan Digital

SEMESTER 8

 • Projek

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, para pelajar berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai industri yang memerlukan khidmat reka bentuk grafik seperti pengiklanan dan teknologi penerbitan. Selain itu, pengetahuan dan skil yang dipelajari melalui program ini, membantu mereka mengaplikasikan dan menyumbang kepada industri reka bentuk seperti:

 • Pereka Grafik
 • Pereka Pengiklanan
 • Pengarah Seni
 • Pengarah Kreatif
 • Penulis Iklan
 • Pereka Korporat & Jenama
 • Jurugambar
 • Pengkarya Penerbitan Meja
 • Pengurus Promosi & Pemasaran
 • Pereka Arahan
 • Pereka Pembungkusan
 • Pereka Laman Web
 • Juruanimasi

PROSPEK KERJAYA

Selepas tamat program ini, para pelajar berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai industri yang memerlukan khidmat reka bentuk grafik seperti pengiklanan dan teknologi penerbitan. Selain itu, pengetahuan dan skil yang dipelajari melalui program ini, membantu mereka mengaplikasikan dan menyumbang kepada industri reka bentuk seperti:

 • Pereka Grafik
 • Pereka Pengiklanan
 • Pengarah Seni
 • Pengarah Kreatif
 • Penulis Iklan
 • Pereka Korporat & Jenama
 • Jurugambar
 • Pengkarya Penerbitan Meja
 • Pengurus Promosi & Pemasaran
 • Pereka Arahan
 • Pereka Pembungkusan
 • Pereka Laman Web
 • Juruanimasi
enquire-now
Bachelor Of Arts (Hons) In Graphic Design Malaysia 2022 | KLMUC