Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar mengenai konsep perniagaan, aktiviti E-perniagaan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pertumbuhan sesebuah organisasi. Pelajar juga akan mempelajari tentang amalan dalam talian yang berbeza dan strategi perniagaan yang diperlukan untuk memacu keterlihatan dalam talian yang lebih tinggi dan kebolehcapaian untuk kelebihan daya saing.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00

Sebarang kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Prinsip Pengurusan
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Mikroekonomi
 • Effective Communications Skills/Bahasa Kebangsaan A
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan

SEMESTER 3

 • Penulisan Teknikal
 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Management Information System
 • Etika Perniagaan
 • Principle of Leadership
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • E-marketing Management
 • Database Concept
 • Pengarangan Interaktif
 • Total Quality Management

SEMESTER 8

 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Effective Project Management
 • Supply Chain Management
 • Integrated Marketing Communication
 • E-business Theory and Practice

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

 • Pemasaran Dalam Talian
 • Eksekutif Pembangunan Perniagaan
 • Eksekutif Jualan Digital
 • Eksekutif E-dagang
 • Pemasaran Digital Dalam Talian

PROSPEK KERJAYA

 • Pemasaran Dalam Talian
 • Eksekutif Pembangunan Perniagaan
 • Eksekutif Jualan Digital
 • Eksekutif E-dagang
 • Pemasaran Digital Dalam Talian
enquire-now
Bachelor Of Arts In E-Business (Hons) Malaysia | KLMUC