Extended and Life Long
Learning Centres (EXELL)

Program
Teras
Program Kelayakan-Mikro
 
150 Kursus kelayakan mikro daripada silibus sedia ada untuk kebenaran pemindahan kredit kursus
Pensijilan Profesional
Pensijilan Profesional bagi individu dewasa yang bekerja untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh disesuaikan dengan keperluan industri.
Kursus Bahasa Inggeris
Direka untuk memenuhi keperluan individu yang bekerja dan pelajar asing dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris mereka.
Customised Training/Solutions Menawarkan latihan dan kemahiran tersuai bagi membantu mengatasi cabaran industri.

Extended and Life Long
Learning Centres (EXELL)

Program
Teras
Program Kelayakan-Mikro
 
150 Kursus kelayakan mikro daripada silibus sedia ada untuk kebenaran pemindahan kredit kursus
Pensijilan Profesional
Pensijilan Profesional bagi individu dewasa yang bekerja untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh disesuaikan dengan keperluan industri.
Kursus Bahasa Inggeris
Direka untuk memenuhi keperluan individu yang bekerja dan pelajar asing dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris mereka.
Customised Training/Solutions Menawarkan latihan dan kemahiran tersuai bagi membantu mengatasi cabaran industri.
KLMUC | Extended and Life Long Learning Centres (EXELL)