Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

8 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

This programme trains students to be knowledgeable, competent and dynamic Early Childhood Education teachers.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

A Pass in Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Level 3 Early Childhood Education/Preschool and a pass in SPM with at least a credit in one (1) subject

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

A Pass in Certificate in Early Childhood Education (Level 3, MQF) in a related field with a minimum CGPA of 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV) sekurang-kurangnya dengan tiga (3) kredit

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Lulus peringkat O-Level sekurang-kurangnya dengan Gred C dalam 3 subjek

A Pass in Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Level 3 Early Childhood Education/Preschool and a pass in SPM with at least a credit in one (1) subject

Lulus Sijil Kolej Komuniti (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM sekurang-kurangnya kredit dalam satu (1) subjek

A Pass in Certificate in Early Childhood Education (Level 3, MQF) in a related field with a minimum CGPA of 2.00

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Maqbul

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya.

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pembacaan, Perbendaharaan & Tatabahasa
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif
 • Foundation in Early Childhood
 • Child Growth & Development
 • Pengajian Malaysia 2/Bahasa Melayu Komunikasi 1

SEMESTER 2

 • Pembacaan & Penulisan Akademik Asas
 • Principles of Moral & Ethics/Bahasa Kebangsaan A
 • Curriculum in ECE
 • Health, Nutrition & Safety for Young Children
 • Behaviour Management in ECE

SEMESTER 3

 • Drama & Role Play
 • Institusi Kekeluargaan
 • Language Communication & Early Literacy
 • Observing & Assessing Young Children’s Development
 • Moral & Spiritual Development in ECE

SEMESTER 4

 • Kemahiran Sosial Insan
 • Creativity in ECE
 • Mathematics in ECE
 • Science in ECE
 • Programme Planning & Strategic Teaching in ECE

SEMESTER 5

 • Industrial Training 1: TASKA

SEMESTER 6

 • Arts for Young Children
 • Social & Cultural Studies in ECE
 • Physical Education for Young Children
 • Contemporary Issues & Trends in ECE

SEMESTER 7

 • Family & Community Involvement
 • Play in ECE
 • Leading, Management & Organisation in ECE
 • Children with Special Needs & Learning Disabilities

SEMESTER 8

 • Practicum 2: TADIKA

PROSPEK KERJAYA

This qualification will give students the opportunity to work in Early Childhood centers as teachers and owners.

enquire-now
Diploma In Early Childhood Education Malaysia | KLMUC