Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini melatih pelajar mengenai konsep perniagaan, aktiviti E-perniagaan dan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pertumbuhan sesebuah organisasi. Pelajar juga akan mempelajari tentang amalan dalam talian yang berbeza dan strategi perniagaan yang diperlukan untuk memacu keterlihatan dalam talian yang lebih tinggi dan kebolehcapaian untuk kelebihan daya saing.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk DKM/DVM & DLKM : HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya
(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

 • Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi
 • Pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris
 • Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran*

Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid*

Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik***

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan HEP Senat / Lembaga Akademik***;
Nota untuk DKM/DVM & DLKM : HEP hendaklah menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus kepada disiplin program

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Untuk pelajar antarabangsa, capai minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (B2 Rendah)**

Syarat tambahan: Lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya
(Keperluan mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak terpakai kepada pelajar antarabangsa kerana mereka dikehendaki memenuhi markah tertentu peperiksaan Bahasa Inggeris antarabangsa dan diberi keistimewaan dengan pengecualian tertentu)

 • Boleh diketepikan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggi mengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaian yang setara/lebih tinggi
 • Pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajian terdahulu mereka atau dengan sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan Bahasa Inggeris
 • Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapi dikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatan khas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursus peningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursus teras berkaitan yang diajar dalam bahasa Inggeris

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Hubungan Etnik (Malaysian)/Pengajian Malaysia 3 (International)
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Prinsip Pengurusan
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Mikroekonomi
 • Effective Communications Skills/Bahasa Kebangsaan A
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan

SEMESTER 3

 • Penulisan Teknikal
 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Management Information System
 • Etika Perniagaan
 • Principle of Leadership
 • Perniagaan Antarabangsa

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • E-marketing Management
 • Database Concept
 • Pengarangan Interaktif
 • Total Quality Management

SEMESTER 8

 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Effective Project Management
 • Pengurusan Rantaian Bekalan
 • Integrated Marketing Communication
 • E-business Theory and Practice

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

 • Pemasaran Dalam Talian
 • Eksekutif Pembangunan Perniagaan
 • Eksekutif Jualan Digital
 • Eksekutif E-dagang
 • Pemasaran Digital Dalam Talian

PROSPEK KERJAYA

 • Pemasaran Dalam Talian
 • Eksekutif Pembangunan Perniagaan
 • Eksekutif Jualan Digital
 • Eksekutif E-dagang
 • Pemasaran Digital Dalam Talian
enquire-now
Bachelor Of Arts In E-Business (Hons) Malaysia | KLMUC