Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

Semesters

9 SEMESTER

Affordability

PTPTN DISEDIAKAN

MATLAMAT PROGRAM

Program ini menawarkan pelajar asas yang kukuh dalam konsep dan amalan pengurusan pentadbiran. Ia melengkapkan pelajar dengan kemahiran kritis dan analitikal serta pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan isu pentadbiran.

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan (Tahap 4 atau 5, MQF)

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya

KELAYAKAN KEMASUKAN

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam 2 subjek; dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) sekurang-kurangnya Gred Jayyid, dan lulus subjek Matematik dan Bahasa Inggeris peringkat SPM

Sijil Matrikulasi atau Asasi sekurang-kurangnya dengan CGPA 2.00 daripada 4.00, atau setaraf dengannya

Lulus Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek

Apa jua kelayakan setaraf Diploma atau Diploma Lanjutan (Tahap 4 atau 5, MQF)

Lulus peringkat A-Level sekurang-kurangnya dalam dua (2) subjek dan kredit untuk subjek Matematik peringkat O-Level

Apa jua kelayakan setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Untuk pelajar antarabangsa, mereka perlu memperoleh skor 5.5 IELTS atau yang setaraf dengannya

MODUL PROGRAM

SEMESTER 1

 • Hubungan Etnik (Malaysian) / Pengajian Malaysia 3 (International)
 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Pembacaan dan Penulisan Akademik Peringkat Pertengahan
 • TITAS (Malaysian)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (International)
 • Pemikiran Kritikal dan Kreatif

SEMESTER 2

 • Effective Communication Skills/ Bahasa Kebangsaan A
 • Prinsip Pengurusan
 • Kemahiran Komunikasi Perniagaan Lanjutan
 • Matematik untuk Perniagaan
 • Mikroekonomi

SEMESTER 3

 • Penyelesaian Masalah Secara Kreatif
 • Penulisan Teknikal
 • Makroekonomi
 • Keusahawanan
 • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan

SEMESTER 4

 • Projek Kemahiran Insan dan Sosial
 • Tatacara Organisasi
 • Asas Pengurusan Kewangan
 • Statistik untuk Perniagaan
 • Prinsip Pemasaran

SEMESTER 5

 • Managing Human Resource
 • Introduction to E-business
 • Pengurusan Hubungan Pelanggan
 • Operations Management
 • Partnership and Company Law

SEMESTER 6

 • Management Information System
 • Etika Perniagaan
 • Principles of Leadership
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Change Management

SEMESTER 7

 • Pengurusan Strategik
 • Total Quality Management
 • Accounting Information System
 • Perhubungan Awam

SEMESTER 8

 • Kaedah Penyelidikan Perniagaa
 • Pelan Projek Perniagaan
 • Pengurusan Rantaian Bekalan
 • Enterprise Risk Management

SEMESTER 9

 • Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

 • Eksekutif Pentadbiran
 • Eksekutif Pentadbiran Perniagaan
 • Pengurus
enquire-now
Bachelor Of Arts (Hons) In Administrative Management Malaysia | KLMUC